ISBN: 9788761687852. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018